ungarisch dolmetscherungarisch dolmetscher dolmetscher tolmács

A tolmács legyen gyorsan reagáló, lényeglátó, tájékozódjon jól ismeretlen helyzetekben, ne veszítse el lélekjelenlétét, ha valami váratlan történik. A tolmács nem ura az idejének, ×ő dönti el, meddig tart egy tárgyalás, vagy mikor tartanak szünetet a tárgyaló felek,×hagyhatja abba a munkát, ha úgy érzi, pár perc pihenésre van szüksége. (Viccesen azt szokták mondani, a tolmács nem akkor „könnyít magán”, amikor kell, hanem amikor lehet.) Fontos, hogy tudjon hosszú ideig egy helyben ülni úgy, hogy×is tudja pontosan, mikor állhat fel. Ha ez a tudat idegesíti vagy zavarja, jobb, ha×is választja ezt a szakmát. Jó, ha a tolmács egy kicsit nagyvonalú. Ez×jelent feltétlenül hanyagságot vagy felületességet, de azt el kell fogadnia, hogy×lehet mindig minden tökéletes. Saját teljesítményét soha×fogja tökéletesnek tartani, utólag biztosan eszébe jutnak jobb, elegánsabb nyelvi megoldások is. Teljesítményét azonban×az írott szóhoz, az irodalmi alkotásokhoz, hanem az élő beszédhez kell mérnie, melyben sokszor előfordulnak pontatlanságok vagy akár nyelvi hibák is. német tolmács

Ha minden részletet túlságosan ki akar dolgozni, ha elvész a részletekben, ×lesz belőle jó tolmács, hiszen ezt a korlátozott idő miatt csak a lényegi mondanivaló rovására teheti. A tolmácsnak tehát együtt kell tudni élnie azzal a tudattal, hogy teljesítménye önmaga előtt szinte soha×tökéletes. Ezt még akkor is így érzi, ha munkájával mindenki elégedett volt, és számos dícséretet is kapott. Ez a nagyvonalúság abban különbözik a hanyagságtól, pongyolaságtól, hogy lényeglátással párosul. A tolmács csak a részleteket, a finomságokat, a mellékes információkat illetően lehet nagyvonalú, a fő üzenetet, a mondanivaló lényegét azonban minden esetben át kell vinnie. Ezt a lényeget kell nagyon hamar felismernie. Látnia kell, mi az adott kommunikációs helyzetben a fontos, és mi a mellékes. Ezt csak ott és csak akkor döntheti el, itt is fontos tehát a már említett gyors reakcióképesség. Nagyon gyorsan el kell tudnia választani a „pelyvát a búzától” (Sallai 1985).

ungarisch dolmetscher budapest von für

Az önmagukban mindig kételkedő, bizonytalankodó emberek×alkalmasak tolmácsnak, akinek sokkal inkább önbizalomra van szungarisch dolmetscherüksége ahhoz, hogy másokkal is elhitesse, amit mond, az jó, az hiteles.

Ha a tolmács munka közben bizonytalan benyomást kelt, ha arckifejezésével, testtartásával, kézmozdulataival azt sugallja, maga sem biztos abban, hogy megfelelően közvetít, akkor a hallgatóság ezt akkor is így fogja érezni, ha történetesen egyébként hűen és szabatosan tolmácsol. Kételyek mindig csak a munka befejezése után merülhetnek fel benne, ez többnyire×is marad el, ezek feldolgozásához szükségeltetik némi nagyvonalúság.
dolmetscher tolmács A tolmács legyen jó közszereplő. Munkája, mint már említettük, kicsit a színészéhez hasonlítható. Persze× abban az értelemben, hogy átveszi a főszerepet a kommunikációban,×ő a primadonna, aki az egész közönség figyelmének középpontjában áll, hanem csak egy szükséges rossz, aki azonban az adott helyzetben mégis nélkülözhetetlen. Jó, ha mindig észben tartja, mennyivel szívesebben beszélnének egymással a partnerek az ő közbeiktatása nélkül, ha erre módjuk lenne. Abban az értelemben legyen színész, hogy bele tudjon bújni bizonyos szerepekbe, tudjon érezni bizonyos tudati és érzelmi hangsúlyokat. A színészhez hasonlóan a tolmács sem azért kommunikál, mert éppen valami sürgős közlendője van, hanem mások nevében, szerepében, mások helyett beszél, mások üzenetét továbbítja a hallgatóságnak.

wien dolmetscher ungarisch

A jó közszereplő rendelkezik bizonyos retorikai alapismeretekkel, tisztában van a verbális és a×verbális kommunikáció legfontosabb meghatározó elemeivel. Jól hangsúlyoz, világosan, tisztán, érthetően, megfelelő hangerővel ejti ki a szavakat,ׄöözik”, hümmög,×énekel,×viszi fel folyamatosan a hangsúlyt, beszédéből kihallhatók a gondolati egységek.×verbális tartását ellenőrzés alatt tudja tartani, ura minden mozdulatának,×engedi elszabadulni a kezeit, lábait, testtartását, arcvonásait. Fontos, hogy a tolmács mindig nézzen valahova, valakivel mindig legyen szemkapcsolata. A közönség azonnal észreveszi, ha a szónok „nem néz sehova”, ha üresen bámul a levegőbe, vagy zavarában éppen a plafonra szegezi tekintetét. Ha így tesz,×tűnik hiteles személyiségnek, teljesítményével kapcsolatban azonnal kételyek merülnek fel.

magyar német tolmács budapest

A jó közszereplő, így a jó tolmács is inkább extrovertált, nyitott személyiség,×félénk, visszahúzódó, fellépése magabiztos és meggyőző. A jó tolmács képes tartósan, nagy koncentrációval és hosszan figyelni. A munkakörülményekkel kapcsolatosan már említettük, hogy számos tényező zavarhatja munkavégzés közben. Nagy baj, ha mindez eltereli figyelmét a lényegről, a kommunikáció biztosításáról és kizökkenti munkájából.

vissza