A tolmács legyen gyorsan reagáló, lényeglátó, tájékozódjon jól ismeretlen helyzetekben, ne veszítse el lélekjelenlétét, ha valami váratlan történik. A tolmács nem ura az idejének, ×ő dönti el, meddig tart egy tárgyalás, vagy mikor tartanak szünetet a tárgyaló felek,×hagyhatja abba a munkát, ha úgy érzi, pár perc pihenésre van szüksége. (Viccesen azt szokták mondani, a tolmács nem akkor „könnyít magán”, amikor kell, hanem amikor lehet.) Fontos, hogy tudjon hosszú ideig egy helyben ülni úgy, hogy×is tudja pontosan, mikor állhat fel. Ha ez a tudat idegesíti vagy zavarja, jobb, ha×is választja ezt a szakmát. Jó, ha a tolmács egy kicsit nagyvonalú. Ez×jelent feltétlenül hanyagságot vagy felületességet, de azt el kell fogadnia, hogy×lehet mindig minden tökéletes. Saját teljesítményét soha×fogja tökéletesnek tartani, utólag biztosan eszébe jutnak jobb, elegánsabb nyelvi megoldások is. Teljesítményét azonban×az írott szóhoz, az irodalmi alkotásokhoz, hanem az élő beszédhez kell mérnie, melyben sokszor előfordulnak pontatlanságok vagy akár nyelvi hibák is. Ha minden részletet túlságosan ki akar dolgozni, ha elvész a részletekben, ×lesz belőle jó tolmács, hiszen ezt a korlátozott idő miatt csak a lényegi mondanivaló rovására teheti. A tolmácsnak tehát együtt kell tudni élnie azzal a tudattal, hogy teljesítménye önmaga előtt szinte soha×tökéletes. Ezt még akkor is így érzi, ha munkájával mindenki elégedett volt, és számos dícséretet is kapott. Ez a nagyvonalúság abban különbözik a hanyagságtól, pongyolaságtól, hogy lényeglátással párosul. A tolmács csak a részleteket, a finomságokat, a mellékes információkat illetően lehet nagyvonalú, a fő üzenetet, a mondanivaló lényegét azonban minden esetben át kell vinnie. Ezt a lényeget kell nagyon hamar felismernie. Látnia kell, mi az adott kommunikációs helyzetben a fontos, és mi a mellékes. Ezt csak ott és csak akkor döntheti el, itt is fontos tehát a már említett gyors reakcióképesség. Nagyon gyorsan el kell tudnia választani a „pelyvát a búzától” (Sallai 1985).

ungarisch dolmetscher budapest von für

Az önmagukban mindig kételkedő, bizonytalankodó emberek×alkalmasak tolmácsnak, akinek sokkal inkább önbizalomra van szüksége ahhoz, hogy másokkal is elhitesse, amit mond, az jó, az hiteles.

Ha a tolmács munka közben bizonytalan benyomást kelt, ha arckifejezésével, testtartásával, kézmozdulataival azt sugallja, maga sem biztos abban, hogy megfelelően közvetít, akkor a hallgatóság ezt akkor is így fogja érezni, ha történetesen egyébként hűen és szabatosan tolmácsol. Kételyek mindig csak a munka befejezése után merülhetnek fel benne, ez többnyire×is marad el, ezek feldolgozásához szükségeltetik némi nagyvonalúság.
dolmetscher tolmács A tolmács legyen jó közszereplő. Munkája, mint már említettük, kicsit a színészéhez hasonlítható. Persze× abban az értelemben, hogy átveszi a főszerepet a kommunikációban,×ő a primadonna, aki az egész közönség figyelmének középpontjában áll, hanem csak egy szükséges rossz, aki azonban az adott helyzetben mégis nélkülözhetetlen. Jó, ha mindig észben tartja, mennyivel szívesebben beszélnének egymással a partnerek az ő közbeiktatása nélkül, ha erre módjuk lenne. Abban az értelemben legyen színész, hogy bele tudjon bújni bizonyos szerepekbe, tudjon érezni bizonyos tudati és érzelmi hangsúlyokat. A színészhez hasonlóan a tolmács sem azért kommunikál, mert éppen valami sürgős közlendője van, hanem mások nevében, szerepében, mások helyett beszél, mások üzenetét továbbítja a hallgatóságnak.

wien dolmetscher ungarisch

A jó közszereplő rendelkezik bizonyos retorikai alapismeretekkel, tisztában van a verbális és a×verbális kommunikáció legfontosabb meghatározó elemeivel. Jól hangsúlyoz, világosan, tisztán, érthetően, megfelelő hangerővel ejti ki a szavakat,ׄöözik”, hümmög,×énekel,×viszi fel folyamatosan a hangsúlyt, beszédéből kihallhatók a gondolati egységek.×verbális tartását ellenőrzés alatt tudja tartani, ura minden mozdulatának,×engedi elszabadulni a kezeit, lábait, testtartását, arcvonásait. Fontos, hogy a tolmács mindig nézzen valahova, valakivel mindig legyen szemkapcsolata. A közönség azonnal észreveszi, ha a szónok „nem néz sehova”, ha üresen bámul a levegőbe, vagy zavarában éppen a plafonra szegezi tekintetét. Ha így tesz,×tűnik hiteles személyiségnek, teljesítményével kapcsolatban azonnal kételyek merülnek fel.

magyar német tolmács budapest

A jó közszereplő, így a jó tolmács is inkább extrovertált, nyitott személyiség,×félénk, visszahúzódó, fellépése magabiztos és meggyőző. A jó tolmács képes tartósan, nagy koncentrációval és hosszan figyelni. A munkakörülményekkel kapcsolatosan már említettük, hogy számos tényező zavarhatja munkavégzés közben. Nagy baj, ha mindez eltereli figyelmét a lényegről, a kommunikáció biztosításáról és kizökkenti munkájából.

vissza