„Bounty. Traumhaft exotisch.”

„Bounty. Az édenkert íze.”

A márkanév után minkét mondat elliptikus szerkezetű. Az ekvivalencia a lexémák szintjén egyáltalánnemvalósul meg, de erről morfológiai és szintaktikai szinten sem beszélhetünk. A német szlogenben ugyanis bővített minőségjelző utal – szófajilag melléknevekkel – a termék tulajdonságaira, és teszi azt így a néző számára vonzóvá, míg a magyar birtokos jelzős szerkezettel – szófajilag főnevekkel – próbál az olvasóra hatni. A kommunikatív célt ugyanakkor azonosnak tekinthetjük, és beszélhetünk az ekvivalencia tágabb értelmű megvalósulásáról: az „exotisch” vagy akár a – lexikai módszerekkel – még fokozottabb „traumhaft exotisch” bővített jelző ugyanis appellatív szempontból ugyanúgy kiválthatják a potenciális vásárlóban a „távoliság”, a „különlegesség” érzetét, mint a magyar „édenkert” szó. A televíziós klipet figyelembe véve ebben az esetben is elmondható, mint az előző példánál, hogy a hangeffektusok azonosak, a fordításnál az német anyakönyvi fordítás audio–mediális szempontokat tehát ugyanúgy figyelembe venni. (Salánki 2002)

„Natürlich ohne Hormone.” (Remifemin)

„Természetesen természetes.” (Remifemin)

Lexikai, morfológiai és szintaktikai egybeesésről természetesen ezen szlogenek esetében sem beszélhetünk. Mindkettő igen appellatív jellegű, de míg azt mondhatjuk, hogy a német változat a „hormonok” kulcsszó explicit használatával inkább a racionális meggyőzés elven alapul, ezzel egyben kissé jobban utalva a termék jellegére is, addig a magyar verzió a szójáték lehetőségét használja ki a potenciális vásárló figyelmének felkeltésére. jogi fordító német A „natürlich” – „természetes” kulcsszavakat azonban mindkét szlogenben megtalálhatjuk.

Véleményem szerint (ismét további, bővebb kifejtés nélkül) ily módon, ezen az asszociatív, tehát – úgymond – „magasabb szempontú”, szemantikai és pragmatikai elemzésen múlik a fordíthatóság kérdése, a dinamikus ekvivalencia megvalósulásának lehetősége az alábbi szlogenek és „fordításaik” esetében is: „Gilette. Für das Beste im Mann.” – „Gilette. Férfiasan tökéletes.”, „Denim... und Sie haben jede Situation fest im Griff. „ – „Denim. A férfinak, akinek minden sikerül.”, „Soft, Softer, Softis. Zewa Softis.” – „Zewa Softis. A különbség tapintható.” stb.

Fordíthatatlansági kritériumok a reklámban

A fentiekben remélhetőleg sikerült bizonyítani, hogy a reklám tehát fordítható, ha e folyamat közben számos elemet is kell figyelembe vennünk, mérlegelnünk. A fordításnak ebben az esetben is vannak természetesen határai, korlátai, főként akkor, ha a reklám homonímián, poliszémián, szójátékokon, retorikai eszközökön alapul. Álljon itt erre néhány magyar példa:

„Reach. Hogy a fog valóban jövő idő legyen.”

A homonímia jelensége, egyrészt, mint a jövő idő angol jogi fordító 20 ker nyelvtani segédigéje, másrészt főnévként, mint a szájban található rágószerv része, mivel azonos alakú, egymástól teljesen független jelentéstartalmú szavakról beszélhetünk, éppen ezzel a szóvicc jellegű hatásával képes appellatív funkciójának eleget tenni a szlogenben.

pic

„Uram, higgye el, nincsenek milliók az órájában. Már háromszor certified hungarian translation szétszedtem.”

–Az lehetetlen! Nekem a lottózóban azt mondták, hogy minden órában milliókat és autókat nyerhet. Kérem!nemnézné meg még egyszer a kedvemért?!”

Ebben az esetben az „óra” szó, mint időegység és mint hungarian technical translation rates ft eur időmérő eszköz (latin eredet, de sok nyelvben a későbbiekben külön–külön lexémákat alkalmaztak rá (vö. német: Stunde – Uhr, angol: hour – watch) nyelvészetileg poliszémiának tekinthető. Vagyis azonos alakú, egymással összefüggő, ám mégis más–más hungarian english business translation budapest jelentést hordozó szavakról beszélhetünk.

Ezen változatok mellett azonban célszerű foglalkozni azzal a reklámhatással is, amit a szlogen kettős olvasata révén nyerhetünk, és amely szinténnemkedvez feltétlenül a „fordíthatóságnak”. Erre is találhatunk mind a német, mind a magyar nyelvben példát, (ezek azonban szinténnemjelennek meg fordítások formájában, csak a forrásnyelven „élvezhetők”, translation agency hungarian english azokban tudom én is bemutatni ezeket):

A szlogen utal kettős olvasatában egyrészt a járásra, amely a vénák működésével, az esetleges fájdalomérzettel nagymértékben összefügg, másrészt a fokozatosságra, vagyis arra, hogy a gyógyhatású készítmény hungarian copywriter csak egy idő után fejti ki igazi hatását.

Mint láthatjuk, ilyen jellegű kettős olvasat a magyar szlogenek esetében is lehetséges. A fenti példa (szintén homonímián alapulva) az által éri el a vásárlónál hatását, hogy az „Ön ezt a lapot megérdemli” képzet már eleve társul az asszociációval, miszerint „Ön ezt a lapot rendszeresen megrendeli”.

De térjünk vissza még néhány érdekes példához a fordíthatatlanságot hangsúlyozva. A magyar nyelv sajátos jellege lehetővé tesz bizonyos szójátékokat, egyedi szóalkotásokat, amelyek a szlogen lényegének (rövidség, könnyű megjegyezhetőség, találékonyság, egyediség) maximálisan eleget tesznek. Itt olyan nyelvi eszközök állnak rendelkezésünkre, mint pl. a betűbetoldás, betűcsere, antitézis, alliteráció, vagy akár a kissé tréfás „eszperente nyelv” anyakönyvi kivonat német használata: „Schöller. A jegeslegjobb!”, „Ráma. Kennivalóan finom.”, „Patientia. Hat hét hit, és hat.” (régi hajnövesztő szer), „Hall. Lélegzetelállítóan lélegzetmegindító.”, „Kozel. Megszereted e cseh remeket!”

Szállóigék, állandósult szókapcsolatok a reklámban

A szállóigéknek, közmondásoknak, állandósult szókapcsolatoknak színien nagy szerep jut a reklámszlogenek megalkotásában, mivel azokat – találóan átalakítva – minden további nélkül alkalmazhatjuk egy–egy termék sikeres szlogenjeként.nemvéletlen ez, hiszen ezekben az olyan jól bevált, mindenki által ismert, régi mondások német jogi fordítás „igazságai” fogalmazzák meg, amelyek asszociációinkban gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlenné teszik a hitelességet. Ez a jelenség mindkét általam vizsgák nyelvben jelen van, fordításukra példát azonban mégnemtaláltam:

„Die Klügere Zahnbürste gibt nach.2 (Dr. Best), „Dafür gibt man sein letztes Hemd.” (Heinz Ketchup), „Szállunk rendelkezésére!” (MALÉV), „Jó lapot!” (Népszabadság), „Én csak tudom, hiszen megettem már a kefírem javát.” (Danone), „Mucopromt. Ha torkig vagy a torokfájással.”

Nem fordított video feliratozás német angol szlogenek

Miután egyre nyilvánvalóbb tényként könyvelhetjük el az angol nyelv térhódítását az egész világon,nemlephet meg minket az sem, hogy már jó néhány éve a TV-ből, de különböző reklámhordozókból is az „eredeti?” angol szlogen köszön vissza:

„Philips. Let's make things better.” „Test the West!”, „Leasure with pleasure!” (Budmil), I’m lovin’ it!” (McDonald's), „Nokia. Connecting people.”, „Always Coca Cola.” hivatalos angol fordítás kerület

Ezeknek anemlefordított szlogeneknek valószínűleg célzatos üzenete van: a nemzetköziség érzésének keltése. Ahogyan a termék bárhol a világon megkapható, ugyanúgy természetes az is, hogy az angol szöveget a potenciális vásárló megérti.

Ennek a pár, korántsem teljesen kifejtett, mintegy csak nyelvi „továbbgondolkodást” sugalló példának, ill. azok – részleges – magyarázatának ismertetésével szerettem volna rövid írásommal elérni azt, német bizonyítvány fordítás hogy a cikkem iránt érdeklődő nyelvészek, ill. akár németül is beszélő, reklám–marketinggel foglalkozó szakemberek a fenti sorokon elgondolkodjanak, saját szakmai tudásukkal, tapasztalataikkal azt bővítsék, és – legyen szó akár fordításról, akár egyedi ötletekről – ezáltal minél „színesebb”, leleményesebb és nyelvi szempontból is élvezhetőbb klipekkel és szlogenekkel ajándékozzanak meg minket.

Als der Buddhismus, durch Übersetzungen vermittelt, in China Eingang fand, veränderte ungarisch übersetzung budapest preis eur sich der dem Wort ri zugeordnete Begriffsinhalt und ging nun über die ursprüngliche Bedeutung vonmit der Sprache des Nordens beschäftigter Regierungsbeamter« hinaus. Dies sind, in chronologischer Ordnung mehrere Jahrhunderte der klassischen beglaubigte zeugnis übersetzung preis ft eur chinesischen Zivilisation umfassend, Erläuterungen zu dem Schriftzeichen vi aus Wörterverzeichnissen und Anmerkungen zu alten Texten:

1.            Die, welche die Wörter der Stämme in die vier Himmelsrichtungen übermitteln. ungarisch technische übersetzung preis ft eur

2.            Auf geordnete Weise darlegen und in den Wörtern des Landes und denen außerhalb des Landes bewandert sein.

3.            Die Wörter der einen Sprache gegen die der anderen austauschen, das heißt sie auswechseln ungarisch juristische übersetzung budapestund ersetzen und so ein gegenseitiges Verstehen ermöglichen.

4.            Auswechseln, das heißt nehmen, was man hat, im Eintausch für das, was man nicht hat.0

Es liegt mir fern, in die von Sinologen geführten Debatten über die Geschichteungarisch deutsch übersetzer budapest und die Bedeutung eines Zeichens einzugreifen, das heute fami (eine Verstärkung von vi) lautet und das chinesische Pendant zuÜbersetzung« ist. Entscheidend ist, dass in einer Kultur, älter als die unsere, in der man sich jahrtausendelang ausführlich und akribisch mit den praktischen und theoretischen ungarisch übersetzungsbüro Problemen des Übersetzens beschäftigt hat, niemand auf die Idee kam.Übersetzen« gleiche demTransfer von Bedeutung aus einer Sprache in eine andere«.

Wandeln«,übermitteln«,nachsprechen«,äußern« undaustauschen«, alle diese Wörter geben nicht unbedingt besseren oder genaueren Aufschluss über das Übersetzen. Ist einer dieser anderen Namen für Akte zwischensprachlicher Kommunikation aber Teil des eigenen kulturellen Erbes, kommt man nicht darauf, Übersetzung alsTransfer von Bedeutung aus einer Sprache Ungarisch Übersetzung Geburtsurkunde Beglaubigt in eine andere« zu definieren. Diese englische (und französische, deutsche, russische ...) Standarddefinition ist einfach eine Extrapolation aus dem jeweils verwendeten zusammengesetzten Wort. Sie lehrt uns nur, was die etymologischen Wurzeln des Worts bedeuten, mein* nicht.

Die Metapher desÜbertragens« hat zahlreiche Wörter, Redewendungen und Banalitäten entstehen lassen, die genauso wenig mit der Wirklichkeit zu tun haben mögen wie die Vorstellung von Übersetzen alsTransfer einer Bedeutung« von A nach B. Hätten Ungarisch Technische Übersetzung wir je die Vorstellung von einerSprachgrenze« entwickelt, wenn in unserem Wort für den Übersetzer nicht so etwas wie derFährmann« oder derLastwagenfahrer« mitschwänge? Hätten wir je danach gefragt, was ein Übersetzer da eigentlich über dieSprachbarriere«trägt«, német jogi szakfordító wenn wir ihnWender«,Zungenmann« oderAuswechsler« nennen würden? Vermutlich nicht. Die in der Übersetzungswissenschaft üblichen Begriffe sind metaphorische Erweiterungen - Ausgestaltungen der Metapher - der etymologischen Bedeutung des WortsÜbersetzung«.

Doch wir können unserer Welt nicht entrinnen. angol hiteles fordítás budapest Wir sagenübersetzen« und wir denkentransportieren«, und weil wirtransportieren« denken, brauchen wir eine Ergänzung, das Objekt zu diesem Verb. Und die im Westen etablierte Tradition des Nachdenkens über Sprache hat bislang nur einen für die Rolle geeigneten Kandidaten gefunden: dieBedeutung«.

Bedeutung« ist jedoch nicht der einzige Teil einer Äußerung, der sich theoretisch und praktisch in etwas anderesumwandeln« lässt. Ganz im Gegenteil. Gesagtes wird immer in einem bestimmten Tonfall gesagt, mit einer bestimmten Betonung, in einem realen Kontext und unter Einsatz des Körpers (Gesten, Haltung, Bewegungen)...angol nemet BACK

2 dolmetscher tolmács | 3 lehrer tanár | 4 teacher classes | 5 angol fordító