Bár ezen elképzelés alaptendenciájával, a különféle oktatási formák változatos összekapcsolásával egyet lehet érteni, az ilyen megoldás mégis eklektikusnak és merevnek német magántanár 20. ker tűnik.

Az egyéni, csoport- és osztályoktatás helyes összekapcsolása csakis elvi alapon és szigorúan tudományos kísérletezés alapján történhet meg (Itelszon, 1963)

Nem elég csupán globálisan összevetni magyar anyanyelv tanítás 19 ker az egyes oktatási formák eredményessé­gét (Lindgren, 1962). Az egyes pszichológiai és pedagógiai mozzanatok és ezek kombinációinak hatását finom feltételvariáló kísérletekkel kell kimutatni.

Csak így adhatunk elvi, tudományos alapon véleményt ezen oktatási formák hatékonyságáról és helyes összekapcsolásáról. Egyelőre csak néhány általános szempontra támaszkodhatunk, így például figyelembe kell venni ezen oktatási formák alkalmazásánál a tananyag tartalmát, logikai szintjét, a tanulók fejlettségét, az illető témakörben való jártasságukat és tudásukat, a megfelelő online némettanár oktatási mozzanat jellegét, orosz tanár 19. ker az elérendő oktatási célokat, az oktatási munka változatosságát, a pszicho­lógiai és pedagógiai előnyök és hátrányok arányát stb.

Mozzanatok (szakaszok)

Munkaformák

Az anyagátadás módja

1. Diagnosztikai   tesztek   a szükségletekről és a képes­ségekről

Kollektív tesztek, beszélgetés

Papír-ceruza, megvizsgálás

2. Bemutatás és előadás

Nevelő és tanuló az egész osztályhoz

Szóbeli figyelem

3. Tanulmányozás

Egyéni és csoporttanulás

Konkrét és absztrakt olvas­mányok, gyűjtés, dokumen­táció, modellek stb.

4. Szintézis

Csoportok    közti    osztály-munka, tanulói beszámolók

Tanulói magyarázatok  (ki­fejtések) és kritikák

5. A tanulás értékelése

Egész osztály vagy egyéni­leg

Dolgozat  vagy szóbeli   ki­kérdezés

6. Ismétlés és általánosítás

Csoportmunka

Alkalmazás

A gyakorlati tapasztalatok és az elméleti megfontolások egyelőre azt mutat­ják, hogy az oktatás alapvető formájaként továbbra is az osztályközösséget kell megtartani, de az osztálykereten belül és azon kívül (pl. szakkörökben) módot kell adni a csoport- és az egyéni tanulásnak is. Mindenképpen szükséges azonban az, hogy a vezetés szilárdan a nevelő kezében maradjon. Az igazán eredményes oktatás üzleti orosz tanfolyam 20. ker és a nevelőmunka egészének céltudatos és szakszerű irányítása ezt feltétlenül megkívánja.

pic

Meg kell még említenünk, hogy a csoportmunka kombinálódhat más mód­szerekkel is. Érdekes változat például a problémamegoldó oktatással való együttes alkalmazás (Okon, 1966). A már ismertetett pszichológiai adatok valószínűsítik, hogy a problémamegoldás közösségi tanulás esetén sok pedagógiai előnnyel járhat. (A problémamegoldó oktatásról azonban részletesebben a következő fejezetben szólunk.)

Egy igényes nyelvkönyv ambíciói

Céltudatos és magabiztos szóbeli gyakorlókönyv aligha tűzhet maga elé szerényebb célt annál, hogy segítségével nyelvtanulók sokasága kérdezzen és válaszoljon, meséljen, szervezzen, érveljen vagy vitatkozzon, egyszóval kommunikáljon folyamatosan és választékosan a választott idegen nyelven. Ezen célok megvalósítására kíván alkalmat nyújtani a kezedben tartott könyv, Kedves Olvasó.

Lehetőséget szeretne biztosítani számodra a B2-es szintű szóbeli vizsgák feladattípusainak megismerésére, szóbeli készségeid fejlesztésére, szókincsed felfrissítésére, rendszerezésére és bővítésére, valamint kifejezőkészséged választékosabbá tételére.

Szeretne segítséget nyújtani abban, hogy kimerítő válaszokat adhass német szakfordító németül gyakran felmerülő, de elgondolkodtató kérdésekre, hogy meggyőzően tudj érvelni véleményed, álláspontod mellett, és összefüggően, logikusan felépítve, sőt magabiztos eleganciával tudj beszélni egy-egy témáról.

A gyakorlás lehetőségét rejti a kezedben tartott könyv. A lehetőséggel élni, gondolkodni, rendszerezni, érvelni, kérdezni, válaszolni, előadni és gyakorolni - egyszóval tanulni - a Te felelősséged. Vállald a felelősséget!

Igyekeztünk olyan könyvet készíteni, amely egyszerre alkalmas több különböző nyelvvizsga feladattípusainak gyakorlására. Könyvünk bemutatja a Goethe Intézet és az ECL vizsgaközpontok valamint az emelt szintű német érettségi szóbeli feladattípusait.

A feladatok hasonlósága alapján szintén nyújthat segítséget az Osztrák Intézet B2-es vizsgájához.

Das durch die Wirtschaft, lehrer ungarisch 9. bezirk den Tourismus usw. bedingte rege und standig wachsende Interesse an der ungarischen Sprache gab den Anlaß zur Abfassung dieses Lehrbuches. Dem Lernenden soll damit ermöglicht werden, sich in den Situationen des täglichen Lebens ohne Mühe verständigen zu können und sich die dazu notwendigen Kenntnisse in relativ kurzer Zeit anzueignen. Nach den Erfahrungen des Verfassers, der etwa vier Jahre mit Deutschen verlebte, die beruflich längere Zeit in Ungarn verbrachten, lernt man im Lande lebend zwar die fremden Wörter erstaunlich schnell, die Anwendungsmöglichkeiten dieser Wörter sind aber durch ungenügende grammatische Kenntnisse gewöhnlich sehr begrenzt. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde die Grammatik der gesprochenen Sprache in den Mittelpunkt ungarisch intensivkurs 19. bezirk des Buches gestellt. In den Lektionen geht es daher in erster Linie nicht nur darum, dem Lernenden einen bestimmten, für unentbehrlich gehaltenen Wortschatz beizubringen, sondern den Gebrauch verschiedener konjugierter und dekli-nierter Formen und Funktionswörter (z.B. Bindewörter, Pronomen usw.) zu veranschaulichen und zu üben. Der Lernende soll zugleich auch mit den wichtigsten Gesetzmäßigkeiten der Wortbüdung vertraut gemacht werden.

Beim Selbstunterricht bedeutet die korrekte Aussprache eines der größten Probleme. online némettanár Die Aussprache der einzelnen ungarischen Laute ist zwar für einen Deutschen nicht besonders schwierig, da die überwiegende Anzahl dieser Laute auch im Deutschen vorkommt, die Lautgruppierungen weichen allerdings stark voneinander ab. Das sicherste Mittel zum Erlernen der annähernd richtigen Aussprache ist das Nachahmen. Der Verfasser kann deshalb dem Lernenden nur empfehlen, sich die Texte und die Mustersätze der Übungen von jemanden vorsprechen zu lassen, der Ungarisch beherrscht, und später nach Möglichkeit ungarische Rundfunksendungen zu hören.

Die "Vokabeln" im Anschluß an die Lesestücke enthalten die zum Verständnis der ungarischen Texte erforderlichen Wörter und Übersetzungshilfen. Das Wörterverzeichnis im Anhang umfaßt den vollen Wortschatz der 20 Lektionen. Es ist jedoch nicht dafür bestimmt, ein gutes Wörterbuch zu ersetzen.

In den Abschnitten zur Grammaük werden die einzelnen sprachlichen Erscheinungen unter dem Gesichtspunkt der praktischen Anwendung erklärt. An grammatischer Fachterminologie wird dabei nur das Notwendigste benutzt. Bei komplizierteren Fällen hat sich der Verfasser bemüht, die gegebene grammatische Erscheinung eher mit einleuchtenden Beispielen als mit langen Kommentaren zu erläutern. - Beim Lernen einer Fremdsprache fällt es einem gewöhnlich am schwersten, online orosz tanulás sich Strukturen anzueignen, die sich von der Muttersprache unterscheiden. Solche Strukturen kommen daher in den Lehrbüchern im allgemeinen erst später vor, auch wenn sie in der gelernten Sprache sehr oft benutzt werden.

Nach Ansicht des Verfassers ist in einer Fremdsprache vielmehr das schwierig, was selten gebraucht wird. Deshalb erscheinen in diesem Buch auf den ersten Blick schwierige Formen (wie z. B. der Akkusativ, die transitive Konjugation, das Besitzzeichen usw.) bereits in den ersten Lektionen und werden dann laufend und vielseitig geübt. Aus diesem Grund mußte auch die Anrede mit "du" früh gebracht werden. Sie erscheint jedoch verhältnismäßig spät, in der Annahme, dass ein Ausländer in seinen ersten Kontakten die höfliche Anrede mit "Sie" vorziehen wird.

lehrer tanar BACK