A 20 legfárasztóbb német nyelvtörő

Klitzekleine Kinder können keinen Kirschkern knacken.

A kisgyerekek nem képesek feltörni a cseresznyemagot.

Winterwunder werden wahr, wenn Weihnachtswichtel weiße Weihnacht wünschen.

Téli álmok válnak valóra, ha a karácsonyi manók fehér karácsonyt kívánnak.

Pferde mampfen dampfende Äpfel. Dampfende Pferdeäpfel mampft niemand.

A lovak gőzölgő almát nyammognak. Gőzölgő lócitromot senki se nyammog.

Die Katze fraß den Saumagen, nun kann sie nicht mehr Mau sagen!

A macska megette a disznóbelet, azóta nyaut se tud mondani.

Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken, denn zum Schrecken vieler Schnecken: Manche Schnecken Schnecken nicht schmecken.

A csigák megijednek, ha csigákat nyalnak, mert sok csiga rémületére: vannak csigák, amelyek más csigáknak nem ízlenek.

Herr von Hagen darf ich's wagen, Sie zu fragen, welchen Kragen Sie getragen, als Sie lagen krank am Magen in der Stadt zu Kopenhagen?

Hagen Uram, bátorkodhatom megkérdezni, milyen gallért viselt, amikor beteg gyomorral feküdt Koppenhága városában?

Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo.

Tíz jámbor kecske öt mázsa cukrot húzott az állatkerthez.

Runde Hunde

In der ganzen Hunderunde gab es nichts als runde Hunde.

Az egész kutyacsapatban nem volt más, mint gömbölyű kutyák.

Griechen

Wenn hinter Griechen Griechen kriechen, kriechen Griechen Griechen nach.

Ha görögök kúsznak görögök után, a görögök után görögök kúsznak.

In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.

Ulmban, Ulm mellett és Ulm körül.

Wenn um Rumkugeln Rumkugeln rumkugeln, kugeln um Rumkugeln Rumkugeln rum.

Amikor a rumgolyók körül rumgolyók kóvályognak, rumgolyók kóvályognak rumgolyók körül.

Mariechen sagt zu Mariechen, lass mich ma riechen Mariechen, da ließ Mariechen Mariechen ma riechen.

Marika aszonta Marikának, hadd szagoljam mán meg Marika, mire Marika engedte Marikát szagolni.

Zwischen oder und und und und und und und und und oder ist immer ein Leerzeichen.

Vagy és és és és és és és és és vagy közé mindig kell egy szóköz.

Weisst du, daß das "das" das meistgebrauchte Wort im Satz ist?

Tudtad, hogy az "az" a leggyakrabban használt szó a mondatban?

Es soll vorkommen, daß die Nachkommen mit dem Einkommen nicht mehr auskommen und dann vollkommen verkommen umkommen.

A'llítólag előfordul, hogy az utódok a bevételből nem jönnek ki és azután teljesen lepukkanva halnak meg.

Zwerge

Zwanzig Zwerge zeigen Handstand, zehn im Wandschrank, zehn am Sandstrand.

Húsz törpe kézenáll, tíz a faliszekrényben, tíz a homokos parton.

Wichtel

Unter einer Fichtenwurzel hör' ich einen Wichtel furzen.

Fenyőgyökér alól hallom fingani a manót.

Gibst Du Opi Opium, bringt Opium Opi um.

Ha ópiumot adsz nagyapának, ópium kinyírja nagyapát.

Lang schwang der Klang den Hang entlang.

Hosszan csengett a hang a hegyoldal mentén.

Mondschein

Der Mondschein schien schon schön.

A holdvilág azért szépen világlott.

Német fordítás Hivatalos német fordítás Német tolmácsolás